Onnistuneen valuuttakaupan perustana on kyky ennakoida valuuttakurssien muutoksia. Se ei kuitenkaan ole yksinkertaista, sillä valuuttakursseihin vaikuttavat lukuisat eri asiat.

Voit tältä sivulta seurata suosituimpien valuuttaparien muutoksia reaaliajassa. Suurin osa valuuttakaupasta tehdään seitsemän suuren valuuttaparin kesken, joista toinen on aina Yhdysvaltain dollari. Voit nähdä sivulta myös joidenkin kiinnostavimpien pienten valuuttaparien kursseja reaaliaikaisina.

Miten valuuttakurssit määräytyvät?

Rahan arvo oli pitkään sidottu niin sanottuun kultakantaan, mutta nykyään maailmalla käytetään vain paperirahakantaa. Rahalla ei siis ole mitään tiettyä nimellisarvoa, vaan valuuttakurssit määräytyvät monien eri asioiden mukaan.

Valuuttakurssien ennustamista ei syyttä pidetä eräänä sijoitusmaailman vaikeimmista asioista. Valuuttakurssit määräytyvät muiltakin markkinoilta tutun kysyntä ja tarjonta -periaatteen mukaan, mutta valuuttojen suhteen muutokset ovat monia muita markkinoita nopeammat.

Tarjontapuolella valuuttakurssien muutoksiin vaikuttavat eri maiden keskuspankit. Ne voivat ohjata korkojen muutoksilla talouden suuntaa, ja kurssimuutokset vaikuttavat suoraan valuuttakursseihin. Jos esimerkiksi Euroopan keskuspankki nostaa euroalueen korkoa, euron hinta nousee.

Jo koronnousun odottaminen näkyy välittömästi valuuttakursseissa, mikä kertoo valuuttakurssien muutosten nopeudesta ja herkkyydestä.

Mikäli valuutan arvo nousee liian suureksi, voi keskuspankki myös heikentää sitä korkoa laskemalla tai pumppaamalla markkinoille lisää valuuttaa (kansankielellä painamalla lisää seteleitä).

Kysyntäpuolella valuuttakurssien muutoksiin vaikuttaa esimerkiksi pankkien, kotitalouksien ja sijoittajien toimet. Jos kauppaa tehdään paljon, talousnäkymät paranevat. Tämä lisää valuutan (esimerkiksi euron) kysyntää, sillä euroalueella kauppaa tehdään eurolla.

Kelluvat valuuttakurssit

Vapaasti kelluvien valuuttojen kurssit määräytyvät kysynnän ja tarjonnan perusteella. Suuret valuutat, kuten euro, dollari ja jeni, ovat kelluvia. Kuten aikaisemmassa kappaleessa todettiin, voivat keskuspankit vaikuttaa kelluvan valuutan kurssiin korkoaan muuttamalla.

Kelluvat valuuttakurssit ovat kiinteitä valuuttakursseja epävakaampia, mutta niitä pidetään talouden kannalta tehokkaampina. Kysynnän ja tarjonnan vaihtelut heijastuvat nopeasti esimerkiksi vientiin ja tuontiin sekä maan työllisyyteen.  

Kiinteät valuuttakurssit

Kiinteät valuuttakurssit on kiinnitetty toiseen valuuttaan, useasta valuutasta muodostuvaan valuuttakoriin tai vaikkapa kultaan. Kiinteän valuuttakurssin omaavan maan keskuspankki sitoutuu siis vaihtamaan valuuttaansa kiinteällä kurssilla. Mikäli kiinteään valuuttaan kiinnitetty kurssi muuttuu, myös kiinteä valuuttakurssi muuttuu samassa suhteessa.

Esimerkkeinä kiinteistä valuuttakursseista ovat muun muassa Mansaaren punta (sidottu Englannin puntaan), Qatarin rial (sidottu Yhdysvaltain dollariin) tai Kap Verden escudo (sidottu euroon).

Myös Suomessa on harrastettu kiinteän valuuttakurssin politiikkaa. Suomen markka oli 1990-luvulla sidottu Saksan markkaan ja myöhemmin ecuun, joka oli EU:n valuuttayksikkö ennen euroa.

Valuuttakurssien muutosten vaikutukset

Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat valuuttakauppaan sijoittavien ihmisten voittojen ja tappioiden lisäksi myös moneen muuhun asiaan.

Arkitasolla valuuttakurssien muutokset näkyvät kotitalouksissa silloin, kun esimerkiksi tilataan tavaraa ulkomailta (euromaassa esimerkiksi Yhdysvalloista) tai lähdetään ulkomaanmatkalle. Kun oma valuutta vahvistuu, saa samalla euromäärällä enemmän dollareita New Yorkin -matkalle tai suuremman määrän Amazonista tilattuja ostoksia. Euron heikentyessä vaikutus on luonnollisesti päinvastainen.

Käytännössä valuuttakurssien muutokset näkyvät myös osakkeiden ja hyödykkeiden pörssikursseissa ja sijoittajien tuloksissa. Valuuttakurssien vaikutus on kuitenkin muissa kursseissa yleensä lyhytaikainen.

Kansallisella tasolla valuuttakurssien muutokset vaikuttavat ulkomaankauppaan. Valuutan arvon nousemisen hillitseminen tai sen laskeminen vaikuttaa vientiin positiivisesti, mutta tekee tuontitavarat kalliimmiksi.

Rahapolitiikan tavoitteena on nykyään hintavakaus, eli inflaation halutaan pysyvän mahdollisimman hitaana. Lisäksi rahapoliittisilla päätöksillä halutaan tukea talouskasvua sekä työllisyyttä.

Valuuttakurssit netissä

Valuuttakurssit ilmaistaan valuuttaparien avulla – esimerkiksi, kuinka monta euroa saa yhdellä dollarilla. Valuuttakurssien arvot vaihtelevat hyvin nopeasti kysynnän ja tarjonnan lakien mukaan, joten valuuttakauppaa ei syyttä pidetä erittäin haastavana lajina.

Valuuttakursseja voi seurata netissä reaaliaikaisesti. Eri valuuttakursseja on usein helpointa verrata perusvaluuttojen eli esimerkiksi Yhdysvaltain dollarin, euron tai Britannian punnan kautta.